نویسنده = شهرام علم
تعداد مقالات: 6
طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2196.2571

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ محمدحسن فردوسی؛ زهرا هژبرنیا؛ نجف آقایی


ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2643.2914

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 383-400

10.22034/ssys.2022.641

آزیتا شجاعی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 175-196

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی


آینده‌پژوهی مشارکت‌دهی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت ورزش کشور

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 265-284

الهام جعفری؛ فریده شریفی فر؛ شهرام علم