نویسنده = سید نصراله سجادی
تعداد مقالات: 2
عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 97-112

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ


مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 155-178

مریم منظمی؛ سید نصراله سجادی؛ حسین رجبی؛ مجید جلالی فراهانی