نویسنده = محمد رضا اسمعیلی
تعداد مقالات: 5
شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی‌های المپیک

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.476

اکبر بهتری؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمد رضا اسمعیلی


تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 129-144

محمد جواد افشاریان؛ محمد رضا اسمعیلی؛ زینت نیک آئین


مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 239-254

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی


توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (1393 – 1357) با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 9-22

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی


ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 67-77

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمد رضا اسمعیلی