نویسنده = حسن غرایاق زندی
تعداد مقالات: 3
رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 113-128

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی


رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 177-186

نجمه رضاسلطانی؛ علی حجتی؛ حسن غرایاق زندی؛ سمیه محمدی