عوامل اجتماعی مؤثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)

شراره مهدیزاده؛ سیما قاری قرآنی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 237-256

چکیده
  امیدواری و خوش­بینی نسبت به آینده زندگی، از جمله نشانه­های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره­ای برای پیشرفت اجتماعی است. تحقیق حاضر، حاصل پیمایشی است که با هدف شناسایی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 17551 نفر دانشجویان ورودی در سال 1393 به دانشگاه تهران بوده ...  بیشتر

بررسی نگرش جوانان به استفاده از سایت‌های همسریابی و عوامل مؤثربرآن

شراره مهدیزاده؛ عاطفه شمس بیرانوند

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 203-219

چکیده
  ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است.  با توجه به اهمیت ازدواج،  از یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده­ای به نام "ازدواج اینترنتی"، این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت­های همسریابی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. سوالات اساسی این پژوهش عبارت ...  بیشتر