نویسنده = فروغ فتاحی مسرور
تعداد مقالات: 1
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 99-122

مسعود فراهانی طجر؛ فروغ فتاحی مسرور؛ حبیب هنری