نویسنده = کیوان شعبانی مقدم
تعداد مقالات: 2
شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 9-20

کیوان شعبانی مقدم؛ حسین ذکایی؛ محمدتقی حسن زاده


الگوی همذات‌پنداری هوادار- ورزشکار با تصویر برند ورزشکار

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 71-90

بهرام یوسفی؛ سحر امیری؛ بهشت احمدی؛ کیوان شعبانی مقدم