نویسنده = شهاب بهرامی
تعداد مقالات: 3
مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه‌ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1269.1878

جواد پذیرش؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی


بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1280.1886

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی


مفهوم‌سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص‌های ورزشی موثر بر برند کشور

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 261-278

امین راجی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی