نویسنده = سید محسن بنی جمالی
تعداد مقالات: 4
جوانان و موانع ازدواج

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 9-34

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی


جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 167-192

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی


جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 195-219

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی