نویسنده = محمدعلی اصلانخانی
تعداد مقالات: 3
تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 217-238

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی


دیپلماسی فوتبال

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 185-204

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ زهرا علی‌پور‌ درویش