نویسنده = محمد همایونپور
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1387.1962

محمد همایونپور؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی