نویسنده = منصور حقیقتیان
تعداد مقالات: 5
بررسی تفاوت‌های سه نسل انقلاب اسلامی نسبت به ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 9-32

10.22034/ssys.2021.454

اسفندیار آزاده؛ مهرداد نوابخش؛ منصور حقیقتیان


عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مسئولیت پذیری جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 151-167

منیر سادات میرمحمدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش


بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 179-201

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی