نویسنده = میرحسن سید عامری
تعداد مقالات: 2
تدوین الگوی نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین در وزارت ورزش و جوانان

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.472

حبیب الله قربانی؛ میرحسن سید عامری؛ مهدی بشیری


عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 9-28

زهرا علم؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری