نویسنده = بهناز آقاسیدعزیزاله
تعداد مقالات: 1
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 75-92

بهناز آقاسیدعزیزاله؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا