نویسنده = سیده ناهید شتاب بوشهری
تعداد مقالات: 2
مدل کیفی توسعه گردشگری ورزش‌های ماجراجویانه در استان خوزستان

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.481

مهدی زنده بودی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی


تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 175-196

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی