نویسنده = علی اصغر اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 3
مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 117-132

علی اصغر اسماعیل زاده؛ علی بقایی


بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 109-130

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی