نویسنده = علی اصغر اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 3
تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1770.2258

علی اصغر اسماعیل زاده


مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 117-132

علی اصغر اسماعیل زاده؛ علی بقایی


بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 109-130

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی