نویسنده = فریبا عسگریان
تعداد مقالات: 2
ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 113-128

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه


اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند در کالاهای ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 123-136

نگار قلی پور؛ علیرضا ربیعی زاده؛ حسین عیدی؛ فریبا عسگریان