نویسنده = محمدتقی حسن زاده
تعداد مقالات: 2
شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 9-20

کیوان شعبانی مقدم؛ حسین ذکایی؛ محمدتقی حسن زاده


ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران (مقایسه نتایج با پتانسیل)

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 117-126

سید فریده هادوی؛ محمد سلطانی؛ محمدتقی حسن زاده