نویسنده = محمدمهدی شمسایی
تعداد مقالات: 3
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های اسلام و پایش شهروندان تهرانی بر اساس آن

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 185-202

محمدمهدی شمسایی؛ حسن پاشا شریفی؛ محمدباقر صابری زفرقندی


مطالعه کیفی علل وعوامل موثربر شادی و یأس اجتماعی جوانان

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 31-46

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی


برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 27-42

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی