نویسنده = حسن اسدی
تعداد مقالات: 3
نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در رشد هویت ملی هواداران تیم های ملی ایران

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 133-146

بهنام نقی پور گیوی؛ حسن اسدی


طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 181-194

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی


نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 81-100

حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مجید جاوید