تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص

محمدحسین کمالی؛ فریبا تابع بردبار؛ محبوبه شیبانی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی مفهوم تعهد ورزشی و تعیین و تبیین عناصر شکل‌دهنده آن با بهره‌گیری از رویکرد اکتشافی نظریه زمینه‌ای[1] است. 11 ورزشکار خاص انتخابی مسابقات پارالمپیک و جهانی در رشته‌های ورزشی تیراندازی، دو و میدانی، شنا، فوتبال، بدمینتون و پینگ‌پنگ در مصاحبه‌هایی نیمه ساختار یافته بین 30 تا 60 دقیقه شرکت کردند. سپس، تمام ...  بیشتر