نویسنده = ساناز ستایش منش
تعداد مقالات: 1
تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش‌های فرهنگی

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 7-26

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ ساناز ستایش منش؛ صفورا دهقان؛ زهراالسادات مدنی