کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 36
تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1770.2258

علی اصغر اسماعیل زاده


بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1884.2338

کریم رضادوست؛ اسماعیل هاشمی؛ اسماعیل زکوی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز پسران جوان (مورد مطالعه شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1899.2350

علی ایار؛ هادی افرا


عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1901.2351

سید محسن بنی‌جمالی


جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1961.2391

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب


" سرگشتگی جوانان " و آموزه ی " فن زیستن در خویش " علی شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1568.2089

جعفر قدیری نوفرست؛ علی اکبر امینی


بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2087.2491

رقیه علائی


بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2088.2501

محسن کیانی؛ سوده مقصودی


تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2200.2572

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


بزه‌دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22034/ssys.2022.734

محمدعلی فاطمی نیا؛ قباد کاظمی؛ ستار پروین


عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 187-214

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب


راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 29-48

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی


عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مسئولیت پذیری جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 151-167

منیر سادات میرمحمدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش


تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 161-177

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر