کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 38
عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1901.2351

سید محسن بنی‌جمالی


جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1961.2391

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب


" سرگشتگی جوانان " و آموزه ی " فن زیستن در خویش " علی شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1568.2089

جعفر قدیری نوفرست؛ علی اکبر امینی


بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2087.2491

رقیه علائی


بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2088.2501

محسن کیانی؛ سوده مقصودی


تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2200.2572

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2115.2511

یوسف خجیر؛ محمد فتحی نیا؛ میثم یوسفی سرخنی


طراحی الگوی عوامل موثر بر امید جوانان ایرانی به آینده: با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2637.2911

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ محسن فرهادیان؛ شکوفه آب شیرین


عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 187-214

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب


راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 29-48

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی


عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مسئولیت پذیری جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 151-167

منیر سادات میرمحمدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش