کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: هوش سازمانی
تعداد مقالات: 3
تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 129-144

محمد جواد افشاریان؛ محمد رضا اسمعیلی؛ زینت نیک آئین


تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری با میانجیگری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 129-146

حسن آذرنیا؛ علی محمد صفانیا؛ عباس خدایاری


ارایه الگوی مدل ارتباطی هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران باشگاه های بدنسازی شهر تهران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 55-66

عبدالرضا امیر تاش؛ کتایون کامکاری؛ محمدجواد افشاریان