کلیدواژه‌ها = ایران و کشورهای اروپایی
تعداد مقالات: 1
مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 23-42

سید احمد سجادی؛ نازنین راسخ؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی