کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
تعداد مقالات: 4
بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 179-201

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی