کلیدواژه‌ها = امید به آینده
تعداد مقالات: 3
تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2200.2572

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


طراحی الگوی عوامل موثر بر امید جوانان ایرانی به آینده: با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2637.2911

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ محسن فرهادیان؛ شکوفه آب شیرین


تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 123-138

حسین دهقان؛ ناصر پور رضا کریم سرا؛ برزو مروت