کلیدواژه‌ها = دانشجویان و جوانان
تعداد مقالات: 2
رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان جوان دانشگاه تهران

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 101-120

سهراب رشتیانی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور


نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 61-72

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی