کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 11
شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.949.1644

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


کنش حمایتی سمن‌های جوانان استان مرکزی در دوران شیوع ویروس کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2022.2441

ابوالفضل فتح‌آبادی


طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1902.2356

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد Mehrzad


آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1286.1891

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.640


طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.650

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست


بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1667.2170

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور


تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1793.2274

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1824.2294

علی محمدی؛ معصومه کلاته سیفری


تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1827.2296

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری


شناسایی روابط میان حوزه‌های صنعت ورزش ایران

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 113-128

ملیحه سادات آقائی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی