کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه گردشگری
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 147-156

زهرا ناطقی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ حسین پور سلطانی