کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: سرمایه فکری
تعداد مقالات: 2
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش وجوانان خراسان رضوی

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 323-335

محمدرضا اسماعیلزاده قندهاری؛ عذرا آقاجانی


ارتباط مدیریت دانش و سرمایه فکری با بهره‌وری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 25-36

عباس نظریان مادوانی؛ جواد آزمون؛ پریسا نوراللهی