کلیدواژه‌ها = ورزش و استان همدان
تعداد مقالات: 1
نقش موانع پیش روی توسعه کارآفرینی از طریق ورزش در استان همدان و ارائه راهکارهای اجرایی

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 37-54

سیده فریده هادوی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ محمد محمدی