کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: خانواده
تعداد مقالات: 2
ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج در بین جوانان شهر تهران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 49-76

10.22034/ssys.2021.456

احمد غیاثوند؛ علی جنادله؛ سیدمهدی اصغری


توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 73-88

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی