کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی و اعتماد رسانه‌ای
تعداد مقالات: 1
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان شهر تهران با تاکید بر اعتماد رسانه ای

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 223-243

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی