کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: سکوت سازمانی
تعداد مقالات: 2
تدوین مدل عوامل موثر بر سکوت سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی Fuzzy AHP و ARAS

دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 137-160

بهمن نیکخو؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان


تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 187-200

مهدی سوادی؛ سیروس احمدی