کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: موفقیت
تعداد مقالات: 2
ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 237-256

محمدحسین سنایی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 43-58

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی