کلیدواژه‌ها = رشته‌های ورزشی مستعد و استان گلستان
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 43-58

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی