کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد
تعداد مقالات: 2
عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 187-214

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب