کلیدواژه‌ها = ورزش حرفه‌ای و مدل‌‌یابی معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 93-112

رسول طریقی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری