کلیدواژه‌ها = تمایل به مهاجرت
تعداد مقالات: 2
بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر میزان گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 297-322

سعیده بزرگ زاد؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی


تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 27-52

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری