کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 3
تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1770.2258

علی اصغر اسماعیل زاده


درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 221-246

ستار پروین؛ بهزاد خدری؛ قباد کاظمی


اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 53-70

قباد کاظمی؛ ستار پروین