کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ورزشکار نخبه
تعداد مقالات: 1
سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 229-244

احسان محمدی ترکمانی؛ علی مقدم زاده؛ حسین خنیفر