کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: جایگاه
تعداد مقالات: 1
جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشته‌های المپیکی و مدال‌آور؛ یک مطالعه تطبیقی

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 245-264

سید مجید زارعیان؛ زینت نیک آئین؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی