کلیدواژه‌ها = رابطه با جنس مخالف و تجربه زیسته
تعداد مقالات: 1
پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 279-298

منصور فتحی؛ محمدتقی کرمی قهی؛ مرضیه پوراسمعیلی