کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: برنامه راهبردی
تعداد مقالات: 3
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 75-92

بهناز آقاسیدعزیزاله؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 99-122

مسعود فراهانی طجر؛ فروغ فتاحی مسرور؛ حبیب هنری


تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشی تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’WOT

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 241-260

محمود علیزاده؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی