کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: وفاداری
تعداد مقالات: 1
تدوین مدل راهبردی وفاداری مشتریان با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 299-314

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی