کلیدواژه‌ها = فرضیات آینده
تعداد مقالات: 1
احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 195-220

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد