کلیدواژه‌ها = پیشران ها
تعداد مقالات: 2
شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2170.2551

ارسلان چولکی؛ رمضان کریمی


احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 195-220

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد