کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: الگو
تعداد مقالات: 1
طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 147-164

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی