کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: سرمایه ساختاری
تعداد مقالات: 1
ارائه مدل تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 301-322

شهریار خرازیان؛ فریده اشرف گنجوی؛ علی زارعیان